Werkwijze

Klok Veetrans verzorgd al ruim 35 jaar het vervoer van kalveren die voortijdig afgevoerd moeten worden naar de slachterij. Om uiteenlopende redenen moeten sommige dieren voortijdig geslacht worden, bijv. omdat ze geen groei meer vertonen, de gezondheidstoestand achteruit gaat etc., maar ook dieren die een ongeval krijgen moeten het bedrijf verlaten. Meestal bepaald de vertegenwoordiger welke dieren afgevoerd moeten worden, maar ook mesters schakelen Klok Veetrans in als zij tijdens hun voerronde een kalf niet vertrouwen. Ook komt het regelmatig voor dat dieren om diverse redenen niet met de vrachtauto mee kunnen, soms blijven er enkele kalveren over die niet meer op de vrachtauto passen, voor sommige dieren is de laadklep van de vrachtwagen te steil. In zulke gevallen loont het voor de eigenaar om Klok Veetrans  in te schakelen voor het transport van het dier. Sinds 1 juli 2008 mogen kalveren niet ouder zijn dan 8 maanden, willen ze aangemerkt worden als witvleeskalf of jong-rosé kalf.  Zulke kalveren worden dan voortijdig geslacht. Klok Veetrans kan het transport van deze zgn. voorladers verzorgen.

 

Het komt geregeld voor dat in de opstartfase verschillende dieren ziek worden of dood gaan. Als er geen duidelijke oorzaken zijn aan te wijzen wordt er vaak een dier onderzocht door de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. U kunt ons ook inschakelen voor zulke ritten. Ook voor het “overhuizen” van dieren van de ene naar de andere mester kan men een beroep doen op Klok Veetrans.

Ons werkgebied strekt zich uit van Zeeland tot Groningen, d.w.z. we verzorgen het transport vanuit elke provincie. De meeste dieren gaan naar kalverslachterijen in Apeldoorn (Ekro en ESA). Noodslachtingen gaan vooral naar een slachterij in Herveld, evenals opruimers die te licht zijn voor de slachterij in Apeldoorn.

Om een zo efficiënt mogelijke planning te maken is het van belang dat kalveren tijdig bij ons worden aangemeld, liefst minimaal één dag van tevoren. Alle kalveren moeten door ons van te voren worden aangemeld bij de slachterij, ook hebben wij te maken met de verschillende lostijden op de slachthuizen. Dezen verschillen van dag tot dag. Tijdens het lossen moet een NVWA-dierenarts aanwezig zijn, dezen zijn pas vanaf 6.00 uur aanwezig, en vertrekken zodra de laatste aangemelde vracht kalveren gelost is. Verder is het handig om alvast het VKI-formulier in te vullen.

Het transport van dieren is aan strenge regelgeving gebonden. Klok Veetrans is in het bezit van de vereiste vergunningen en voldoet aan alle eisen die gesteld zijn door de diverse instanties die waken over het welzijn van de dieren. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en in het bezit van de benodigde papieren om het transport te mogen verzorgen.